English version

Nyhedsarkiv • 25-02-2016

  98,25 % er tilfredse med rådgivningen

  Der er stor tilfredshed med Aons pensionsrådgivere blandt mange af jeres medarbejdere. Vi kunne dog ønske, at flere ville give deres holdning til kende ... 
 • 25-02-2016

  Pensionsalderen er steget til 68 år

  Folketinget vedtog to dage før nytårsaften en lovændring, som betyder, at alle danskere født i 1963 eller senere, først kan få folkepension, når de fylder 68 år ... 
 • 25-02-2016

  I år kan du indbetale 700 kr. mere til ratepension

  Den årlige regulering af beløbsgrænser for indbetaling til ratepension og aldersopsparing løber op i "hele" 1,35 procent ekstra til opsparing i 2016 ...  
 • 25-02-2016

  2015 for pensionskunder: Turbulent, men positivt

  2015 var et relativt dramatisk år på de finansielle markeder. For pensionskunder med opsparing i markedsrente endte året dog med pæne afkast, især hvis man har valgt en risikoprofil med en stor andel af aktier og lignende ...
 • 25-02-2016

  Depotrenter fortsætter nedad (undtagen i Nordea) 

  Uanset hvordan det er gået på aktiemarkederne, har pensionsordninger med opsparing i gennemsnitsrente historisk set været ”sikker havn”. Men det er ikke tilfældet længere og afkastet var meget lavt i 2015. Det påvirker de fleste pensionsselskabers depotrente negativt i 2016 ...
 • 25-02-2016

  Generelt stor tilfredshed med Aon UP

  Forud for Aon UP Dagen d. 27. november, bad vi alle firmakunder om at deltage i en lille tilfredshedsundersøgelse. Salgs- og mæglerchef Claudia Kjeldgaard præsenterede resultaterne på selve dagen, som vi gengiver her ...
 • 25-02-2016

  Medarbejderinformationen er opdateret

  Informationsbrochurerne til medarbejderne om Aon UP er opdateret til 2016. Det drejer sig først og fremmest om de nye grænser for indbetaling til pension samt adgang til rådgivning ...  
 • 19-11-2015

  Nye og forbedrede løsninger ved tab af erhvervsevne

  Efter mere end to år med nye regler for fleksjob og førtidspension, er pensionsselskaberne nu så småt klar med forsikringer, der giver større økonomisk tryghed.
 • 19-11-2015

  Livsvarige pensioner rammes forskelligt af den stigende levealder

  Der er ikke mange fordele ved den traditionelle pensionsopsparing længere, da afkastet nu har været lavt i flere år. Én fordel er der dog stadig: Uanset hvor meget levalderen stiger, så påvirkes udbetalingerne fra en livsvarig pension ikke.
 • 19-11-2015

  Book plads på seniorseminar i 2016 nu!

  De første seks åbne seniorseminarer i 2016 er nu åbne for tilmelding. Der er foreløbig planlagt fire seminarer i København og to i Kolding.
 • 19-11-2015

  Mindre sygefravær batter på bundlinjen

  Sygefravær er en stor omkostning i mange virksomheder. Derfor giver det god mening at sætte ind med forebyggelse på de områder, hvor det kan betale sig - hvis man ellers kan finde dem.
 • 22-10-2015

  Gode rådgivere er en formue værd

  Det kom til at koste et pensionsselskab flere hundrede tusinde kroner, da de begik en fejl i forbindelse i forbindelse med overførsel af en pensionsordning ...
 • 22-10-2015

  Uro på de finansielle markeder? Tag det bare roligt

  Selv om det i en periode så faretruende ud henover eftersommeren, så er vores anbefaling fortsat den samme som under tilsvarende økonomiske uroligheder: Slå koldt vandt i blodet ...
 • 22-10-2015

  Pensionsrådgivning tættere på den enkeltes behov

  Aons pensionsrådgivning vil nu blive tilpasset den enkelte medarbejders individuelle behov i højere grad end hidtil. Desuden styrker vi fokus på, at ingen medarbejder må risikere at blive "tabt på gulvet" ...
 • 19-08-2015

  Ledige pladser på seniorseminar i Jylland

  Vi har aktuelt 15 ledige pladser på årets jyske seniorseminar, der afholdes d. 6. og 7. oktober på Hotel Scandic i Kolding ...
 • 19-08-2015

  Ny model for bedre dækning ved tab af erhvervsevne

  Efter reformerne af fleksjob, førtidspension og sygedagpenge har der været tvivl om, hvordan man finder den mest hensigtsmæssige dækning på forsikringen ved tab af erhvervsevne. Vi har nu udviklet en beregningsmodel, som gør det lettere at vurdere behovet. Vi venter dog stadig på selskabernes udspil til bedre løsninger, end dem, der findes i dag ...
 • 19-08-2015

  Skift til markedsrente og få en bonus

  Nordea Liv & Pension vil i en periode i 2016 igen tilbyde kunder med opsparing i gennemsnitsrente en "bonus", hvis de flytter pengene til markedsrente ...
 • 19-08-2015

  Flyt alle pensioner til Nordea - gratis!

  Kunder i Aon UP kan nu spare flyttegebyrer på op til 1.800 kroner pr. ordning, hvis de samler alle deres pensionsordninger i Nordea Liv & Pension. På sigt er besparelsen endnu større, da omkostningerne ved at have gamle pensionsordninger stående i flere forskellige selskaber løber op i meget store beløb ...
 • 19-08-2015

  Milliarder til kunder i Nordea Liv & Pension

  De 300.000 kunder i Nordea Liv & Pension (inklusive Aon UP) fik i den første uge af august råderet over en formue på ikke mindre end otte milliarder kroner. Afkastet af formuen vil formentlig udløse en årlig bonus til alle kunder fra og med næste år ...
 • 19-08-2015

  Kun få klager over pensioner – endnu færre får medhold

  Langt de færreste kunder føler sig så dårligt behandlet af deres pensionsselskab, at det ender med en klage til Ankenævnet for Forsikring. I 2014 skulle nævnet kun tage stilling til 68 sager - ud af et samlet antal arbejdsgiverbetalte pensionsordninger på godt 1,5 millioner ...
 • 28-05-2015

  Sammenligning af afkast - er vi der nu?

  For en måneds tid siden proklamerede pensionsselskabernes brancheforening, at "pensioner nu er pivåbne og nemme at gennemskue". Det skete i forbindelse med en relancering af webtjenesten Fakta om Pension. Branchen har lovet åbenhed og gennemskuelighed flere gange - spørgsmålet er, om det så holder denne gang ...
 • 28-05-2015

  Forbedret medarbejderinfo på AonUP.dk

  Medarbejderbrochurerne på www.aonup.dk er blevet mere brugervenlige. Nu kan man læse dem på samme nemme måde som man kender det tilbudsaviserne på nettet, hvor man nemt kan bladre, zoome ind og ud, springe mellem siderne og så videre.
 • 28-05-2015

  En lille fjer ...

  Pension bliver hyppigt beskrevet, diskuteret og debatteret i medierne. Desværre er der nogle gange en tendens til at stramme vinklerne - eksempelvis som i dagbladet Børsens nylige artikelserie om "de store omkostninger" for medarbejderne, når virksomheden skifter pensionsselskab.
 • 28-05-2015

  Sidste chance for at spare 2,7 procent i skat

  Betal skatten på din kapitalpension nu og spar 2,7 procent i skat. Sådan har tilbuddet fra staten - og de fleste pensionsselskaber - lydt gennem snart tre år. Men nu er det sandsynligvis snart slut.
 • 09-04-2015

  Prognosen for din opsparing er blevet dårligere

  Sammenligner man prognosen for ens pensionsopsparing med de seneste par år, vil det nu se ud som om pensionen pludselig er blevet mindre værd.
 • 09-04-2015

  Gode tilbud om pension og sundhed er igen i højsædet

  For et år siden var mange virksomheder fortsat så påvirket af krisen, at ønsket om at holde udgifterne til pension og sundhed i ro havde højeste prioritet. Men nu spiller goderne igen en vigtig rolle for tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, viser ny undersøgelse.
 • 09-04-2015

  Mere målrettet indsats for medarbejdersundhed

  Danske virksomheder har de seneste årti postet milliarder af kroner i sundhedstiltag for medarbejderne - ud fra en forventning om et positivt afkast i form af sundere og mere produktive medarbejdere, lavere fravær og en generelt bedre trivsel på arbejdspladsen.
 • 10-02-2015

  Flot afkast i Nordea – men er det årets bedste?

  Nordea Liv & Pension har gjort det rigtig godt i 2014. Især kunder med Vækstpension kan glæde sig over et flot afkast, og flere medier har leveret rosende omtale af "årets bedste afkast".
 • 10-02-2015

  Nordea ændrer på tab af erhvervsevne-forsikring

  Det seneste års reformer af reglerne for blandt andet førtidspension og fleksjob, har fået Nordea Liv & Pension til at ændre forsikringsvilkårene, så de bedre matcher de nye regler.
 • 10-02-2015

  Endnu et magert år i gennemsnitsrente

  De buldrende aktiemarkeder i de seneste år er ikke noget som pensionskunder med traditionel opsparing i gennemsnitsrente har fået særlig meget glæde af. Det var ikke tilfældet i 2014, og det bliver det heller ikke i 2015 ...
 • 10-02-2015

  Nemmere tilmelding til seniorseminarer

  I 2015 har vi indført en ny proces for booking af pladser på vores åbne seniorseminarer. Al udveksling af data og information mellem os og deltagerne foregår nu via et centralt website.
 • 17-12-2014

  Tab af erhvervsevne – er dækningen tilstrækkelig?

  Reformen af først fleksjob og førtidspension i 2013 og siden sygedagpenge i 2014/2015 har medført stor usikkerhed omkring en af de centrale dele af pensionsordningen – forsikringen ved tab af erhvervsevne.
 • 17-12-2014

  Spring køen til rådgivning over!

  I travle perioder kan det knibe med at få en tid til pensionsrådgivning ude i virksomheden. Men der er et hurtigere og lige så godt alternativ.
 • 17-12-2014

  Pensionsmægleren gør en forskel

  Hvorfor vælge en pensionsmægler til at tage sig af firmapensionsordningen, når man lige så godt kan være kunde direkte i pensionsselskabet?
 • 17-12-2014

  Bruttolønsordning for sundhedsforsikring stadig muligt

  Da den fulde skattefrihed for sundhedsforsikringer blev ophævet, betød det i stort omfang også et farvel til bruttolønsordningerne - men sådan behøver det ikke være.
 • 20-11-2014

  Elever og lærlinge skal også have pension

  Højesteret har i august 2014 afsagt en dom, der fastslår, at elever og lærlinge ikke blot har ret til en forsikringspakke, men også en pensionsopsparing.
 • 20-11-2014

  Flere åbne seniorseminarer i 2015

  Vi oplever en stigende interesse for at deltage i seniorseminarer. I 2015 gennemfører vi derfor mindst seks åbne seminarer på Sjælland og i Jylland.
 • 20-11-2014

  Sidste frist for pensionsindbetaling nærmer sig

  Selv om man i princippet kan indbetale pension helt frem til rådhusklokkerne ringer det nye år ind, så falder fristen i praksis noget tidligere.
 • 20-11-2014

  800 kroner mere til ratepension næste år

  Den øvre grænse for indbetaling til ratepension og aldersopsparing får et lille nøk opad i 2015.
 • 20-11-2014

  Skatterabat på kapitalpension et år ekstra

  Deadline for at opnå rabat på kapitalpensionen er udsat med et år. Det er dog usikkert, om pensionsselskaberne vil være med.
 • 16-10-2014

  Arbejdsgiver hæfter for det fulde pensionsbidrag

  Hvis pensionsbidrag ved en fejl bliver udbetalt som som løn, risikerer virksomheden at skulle betale beløbet to gange.
 • 16-10-2014

  Stigende tilfredshed blandt vores kunder

  På 13 ud af 14 tilfredshedparametre er der fremgang i forhold 2013. Det viser Aalund Business Research årlige tilfredshedsmåling for pensionskunder i hele landet.
 • 16-10-2014

  Pensionskunde tæt på at blive snydt for 215.000 kroner

  En medarbejder stod til at miste flere års afkast på grund af fejl i pensionsselskabet. Med hjælp fra Aons jurist lykkedes det at få selskabet til at anerkende fejlen.
 • 16-10-2014

  Forsikringsmæglere øger fokus på uvildig rådgivning

  Flere bør have fordel af pensonsmæglernes udvildige rådgivning, mener brancheforeningens nye formand.
 • 26-08-2014

  Meget positive afkast i første halvdel af 2014

  Første halvdel af 2014 har budt på et helt specielt fænomen på de finansielle markeder – faldende renter og stigende aktiemarkeder, hvilket betyder positive afkast for både aktier og obligationer.
 • 26-08-2014

  "Pensionsselskaber kan ikke rådgive loyalt"

  Citatet stammer ikke fra Forsikringsmæglerforeningen – men derimod den engelske finansminister.
 • 26-08-2014

  Seniorseminarer er populære som aldrig før

  Flere hundrede medarbejdere deltager i vores seniorseminarer hvert eneste år. 2014 er ingen undtagelse.
 • 26-08-2014

  Jo, man kan godt sammeligne afkast på pension ...

  Pensionsselskaberne er stadig langt fra en løsning, der skal gøre det muligt for almindelige kunder at sammenligne selskabernes evne til at forvalte pensionsopsparingen.
 • 26-06-2014

  Aon UPdate og Ajour slås sammen

  Vi har fra og med denne udgave af Aon UPdate valgt at slå nyhedsbrevet sammen med Aon Ajour.
 • 26-06-2014

  Kender du Aon UP's medarbejderbrochure?

  Som en del af Aon UP-konceptet tilbyder vi en brochure med let forståelig information om pensionsordningen, de tilknyttede forsikringer og mulighederne for at investere opsparingen.